top of page
logo meisje groot.png

Gegevens Stichting

algemene gegevens

Naam instelling:

RSIN nummer:

KVK nummer:

Doelstelling:

Namen en functies bestuurders:


Beloningsbeleid:

Contactgegevens:

Stichting Ucurtma

859875982

74386514
Het doel van de stichting is: het ondersteunen en bevorderen van onderwijs en voorlichting, het bestrijden van armoede en het bieden van steun aan mensen die hulp nodig hebben op internationaal vlak. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

1. Naciye Bahadir vervult de functie 'Voorzitter';

2. Sultan Parlak vervult de functie 'Secretaris/Penningmeester';

3. Hatice Pehlivan vervult de functie 'Bestuurslid';

4. Esra Tunca vervult de functie "Bestuurslid".

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

- Naciye Bahadir (contactpersoon)

- Feijenoordhaven 39, 3071 RH Rotterdam (postadres)

- ucurtmavakfi@hotmail.com (e-mailadres)
- +31619935991 (telefoonnummer)

Inhoud beleidsplan:

1. Algemene gegevens en bestuur

2. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

3. Wervingswijze inkomsten

4. Vermogensbeheer en -besteding

5. Financieel overzicht 2023

6. Financiële prognose 2024

beleidsplan

mannchenalgemenegegevens.png
mannchenbeleidsplan.png

Uitgeoefende activiteiten 2023:

activiteiten

uitgeoefende activiteiten 2023.png
mannchenactiviteiten.png

*Boeken voor scholen worden gekocht op basis van een samengestelde lijst door de scholen zelf. De bepaling van de hoeveelheid wordt gedaan door de bestuursleden, waarbij de financiële toestand en de hoeveelheid van de al aanwezige boeken bepalend zijn.
 

** Schoolspullen worden meestal uitgedeeld aan kinderen (met weinig financiële middelen) op de bezochte scholen. De inhoud van de pakketten met schoolspullen is over het algemeen gelijk: 3 schriften (teken, lijntjes, geruit), puntenslijper, gum, liniaal, lijm, plakband, pen(nen) en (kleur)potloden. De inhoud kan verschillen op aanvraag van de school of de kinderen. De prijzen verschillen per project en situatie, omdat deze van verschillende winkels worden aangeschaft.
 

***Leesruimtes worden opgezet op scholen met weinig financiële mogelijkheden. Hiermee wordt getracht steun te bieden aan kinderen op scholen met minder mogelijkheden voor een goede ontwikkeling.
 

****Kinderactiviteiten worden georganiseerd voor de leerlingen van voornamelijk basisscholen. Onder kinderactiviteiten worden het volgende verstaan: clown (één van de bestuursleden), verkleedpak (één van de bestuursleden) schminken, ballonnen, sportdagen, etc.
 

*****Voedsel-, vlees- en schoonmaakpakketten worden uitgedeeld aan gezinnen met weinig financiële mogelijkheden. Deze gezinnen worden gekozen door de bestuursleden op basis van informatie over deze gezinnen van overheidsinstanties en scholen. Deze instanties hebben over het algemeen genoeg kennis over de financiële toestand van de gezinnen. Informatie van scholen worden gebruikt als er pakketten worden uitgedeeld aan leerlingen van de scholen met weinig financiële middelen. De inhoud van de voedsel-, vlees- en schoonpakketten is als volgt: bloem, melk, eieren, pasta, rijst, linzen, kikkererwten, bonen, soep, zonnebloemolie, thee, suikerklontjes, zout, tomatenpuree, koekjes, gehakt, vlees, worst, afwasmiddel, allesreiniger en wasmiddel. De prijzen verschillen per project en per periode in het jaar.

mannchenuitgeoefendeacitiviteiten.png

Financiële verantwoording 2023:

1. Balans per 31 december 2023

2. Winst- en verliesrekening over 2023

3. Toelichting op balans per 31 december 2023

4. Toelichting op winst- en verliesrekening over 2023

financiën

Let the dreams meet the sky..

mannchenjaarrekening.png
bottom of page